O ΣΕΚ έστειλε στον Α. Τσίπρα υπόμνημα για την κτηνοτροφία

O ΣΕΚ έστειλε στον Α. Τσίπρα υπόμνημα για την κτηνοτροφία

Υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα απέστειλε η διοίκηση του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας / ΣΕΚ μέσω του οποίου παρουσιάζει τα μέτρα άμεσης προτεραιότητας που πρέπει να θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση με στόχο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας.

Αυτολεξεί το υπόμνημα αναφέρει τα εξής:

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας – πτηνοτροφίας έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγροτική οικονομία και τη συνολικότερη οικονομία της χώρας παράγοντας τρόφιμα υψηλής θρεπτικής και βιολογικής αξίας, συμβάλλοντας σημαντικά στο εθνικό προϊόν της χώρας, στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου.

Με την κτηνοτροφία απασχολούνται περίπου 500.000 άτομα στη χώρα μας και χιλιάδες επιχειρήσεις, κύρια μικρομεσαίες, δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, το εμπόριο, τις μεταφορές και εξαρτώνται από την κτηνοτροφική παραγωγή. Παράλληλα βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι η κτηνοτροφία απορροφά το 1/3 της φυτικής παραγωγής και μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως ατμομηχανή για την ελληνική γεωργία.

Παρότι η κτηνοτροφία, αποτελεί «τη βαριά βιομηχανία της χώρας» είναι κλάδος που έχει πληγεί βαθιά τα χρόνια των μνημονίων και δοκιμάζεται από πρωτοφανή κρίση που απειλεί πλέον αυτή καθαυτή τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών μας.

Για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας απαιτούνται μέτρα άμεσης προτεραιότητας, πέραν των άλλων μέτρων που περιγράφονται στο "Σχέδιο

Εθνικής Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της κτηνοτροφίας" του ΣΕΚ, ως ακολούθως:

Φορολογικό

Α) ΕΝΦΙΑ: Στο ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α), άρθρο 5 παρ. 2 αναφέρεται ότι " για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, σύμφωνα με κλιμάκια και συντελεστές". Στους κτηνοτρόφους, ωστόσο προσδιορίζονται πολύ μεγάλες αξίες στα κτηνοτροφικά κτίσματα, μετατρέποντάς τα ουσιαστικά σε «παλάτια» που ξεπερνούν το ύψος των 200.000 € και έτσι υπόκεινται σε συμπληρωματικό φόρο ο οποίος υπερδιπλασιάζει την επιβάρυνση. Προκειμένου να μην συνεχιστεί για μια ακόμη χρονιά η κατάφορη αδικία εις βάρος των πτηνοκτηνοτρόφων ζητάμε απαλλαγή των παραγωγικών μας ακίνητων (στάβλοι, αποθήκες,) από κάθε φόρο, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΝΦΙΑ και ιδιαίτερα του συμπληρωματικού φόρου.

Β) Συντελεστής φορολόγησης εισοδήματος: Στην κατεύθυνση της επιβίωσης και ενίσχυσης του κλάδου επιβάλλεται άμεσα η μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος με επαναφορά του συντελεστή φορολόγησης στο 5% - 8% για τη ζωική παραγωγή, όπως ίσχυε πριν.

Ακατάσχετος λογαριασμός : Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι αγρότες δικαιούνται έναν ατομικό ακατάσχετο λογαριασμό, ύψους 1.250 ευρώ. Η κτηνοτροφία όμως διαφοροποιείται από κάθε άλλη αγροτική εργασία καθώς έχει να κάνει με ζωντανούς οργανισμούς που απαιτούν συνεχή φροντίδα κάθε ημέρα, 365 μέρες το χρόνο, που μεταφράζεται από ζωοτροφή, μέχρι φάρμακα. Μόνο οι ζωοτροφές συμμετέχουν κατά 60-65% στη διαμόρφωση του κόστους εκτροφής που σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι- πτηνοτρόφοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ομαλή λειτουργία των μονάδων τους και την απαιτούμενη ρευστότητα για την αγορά των ζωοτροφών αλλά και των λοιπών εισροών. Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει ειδικά για την κτηνοτροφία -πτηνοτροφία να θεσμοθετηθεί ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός ύψους 10.000 €.

Ειδική Ρύθμιση των κτηνοτροφικών- πτηνοτροφικών – αγροτικών οφειλών

Οι κτηνοτρόφοι και οι πτηνοτρόφοι είναι υπερχρεωμένοι, δεν έχουν εισόδημα για να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και εγκαταλείπουν μαζικά το επάγγελμα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία να επιβιώσει και να επενδύσει, να προχωρήσει η πολιτεία σε «Ειδική ρύθμιση των κτηνοτροφικών- πτηνοτροφικών – δανείων (εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο καθώς και άλλων κόκκινων δανείων) για τα οποία ο ΣΕΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις.

Χρηματοδότηση – ρευστότητα: Το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, το οποίο έχει επιδεινωθεί με την κρίση αποθαρρύνει κάθε επενδυτική προσπάθεια. Χρειάζεται συνεπώς η δημιουργία εργαλείου χρηματοδότησης των αγροτών και κτηνοτρόφων ή Τράπεζα ειδικού σκοπού (νέα Αγροτική Τράπεζα) για τη χρηματοδότηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με χαμηλό επιτόκιο, όπως έχουν οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη.

Έλεγχοι για τις παράνομες "ελληνοποιήσεις": Να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα και να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς για τις παράνομες "ελληνοποιήσεις" εισαγόμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης (π.χ. γάλα, γαλακτοκομικά, κρέας, μέλι) και να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες. Να υπάρξει αυστηρή τήρηση των προτύπων παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης (πχ. Φέτα ΠΟΠ, άλλα τυριά ΠΟΠ κ.α ).

Βοσκότοποι - σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Για να υπάρξει μόνιμη και ολοκληρωμένη λύση στο θέμα αυτό, προϋπόθεση αποτελεί η σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας και του κλάδου, Πέραν βέβαια των επιλέξιμων βοσκοτόπων που διασφαλίζουν τις επιδοτήσεις, θα πρέπει να δοθούν στους κτηνοτρόφους και επιπλέον βοσκότοποι με στόχο την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών, σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τη μετατροπή χιλιάδων αγροτικών στρεμμάτων σε δασικές εκτάσεις. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας γαιών και κοινοτικών επιδοτήσεων και μάλιστα τριετίας. Είναι απαραίτητο να δοθεί εύλογος χρόνο, ώστε να βρεθεί λύση σε όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει και να αποκατασταθούν τα λάθη και οι αδικίες.

Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου - Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ : Τα έσοδα του ΕΛΓΑ από την ειδική ασφαλιστική εισφορά (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου είναι σήμερα περίπου 16 εκ. € ενώ οι δαπάνες του Οργανισμού για την αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου ανέρχονται σε περίπου 8 εκ. €, δηλαδή 50% των καταβαλλόμενων εισφορών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα και δεδομένης της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης των κτηνοτρόφων ζητάμε:

• Μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς για το ζωικό κεφάλαιο κατά 25%.

• Τροποποίηση του κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου έτσι ώστε να καλύπτονται ασφαλιστικά και άλλοι κίνδυνοι, όπως οι ζημιές από αγριόχοιρους ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR καθώς και κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Για στήριξή των νέων αγροτών - κτηνοτρόφων είναι απαραίτητο:

• Να δοθούν ισχυρά κίνητρα σε νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη ζωική παραγωγή με απαλλαγή από κάθε φορολόγηση και καταβολή ελάχιστου ποσού ασφαλιστικής εισφοράς για τα πρώτα πέντε χρόνια.

• Να απλουστευτούν οι διαδικασίες ένταξης σε προγράμματα και να ενισχυθούν για επενδύσεις σύγχρονων κτιριακών κατασκευών και υποδομών προσαρμοσμένες στα εδαφοκλιματολογικά δεδομένα της χώρας.

Απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα (ΠΑΑ 2014- 2020, επενδυτικός νόμος κ.ά.).

Η εμπειρία μας από την εφαρμογή προγραμμάτων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων ανέδειξε την αναγκαιότητα ουσιαστικής και σε πρακτικό επίπεδο απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ιδιαίτερα στα επενδυτικά μέτρα.

Νέα ΚΑΠ μετά το 2020: Είναι απαραίτητο, ενόψει της συζήτησης που έχει ήδη ξεκινήσει για την ΚΑΠ μετά το 2020 να διασφαλίσουμε ότι οι ενισχύσεις θα δοθούν σε αυτούς που πραγματικά παράγουν και δη ποιοτικά, να αυξηθεί το ποσοστό των συνδεδεμένων ενισχύσεων, να δοθεί περαιτέρω στήριξη στους νέους αγρότες. κ.ά.

Εθνικό σχέδιο γενετικής βελτίωσης: Οι Εγχώριοι Γενετικοί Πόροι των Αγροτικών Ζώων (ΖΓΠ) έχουν στρατηγική σημασία για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας, γιατί μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, κατάλληλων για μία αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική γεωργία και κτηνοτροφία. Στο πλαίσιο αυτό η διατήρηση ενός σημαντικού εγχώριου γενετικού αποθέματος, αποτελεί εγγύηση για τη βιωσιμότητα του παραγωγικού μας τομέα. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα εθνικό πρόγραμμα δράσης, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες της προηγμένες κτηνοτροφικά χώρες, για τη διαχείριση των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων. Στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας με τις οργανώσεις των παραγωγών που διατηρούν τις αυτόχθονες φυλές, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ και τα Πανεπιστήμια.

Ο ΣΕΚ έχει έτοιμο σχέδιο για μια ολοκληρωμένη Οργανωτική Δομή της Γενετικής Βελτίωσης με Εθνικό Πρόγραμμα Διατήρησης, Βελτίωσης και Προώθησης των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων με το οποίο προτείνει, μεταξύ των άλλων:

• Να θεσμοθετηθεί μόνιμη Εθνική Επιτροπή Γενετικής Βελτίωσης και Διαχείρισης των γενετικών πόρων της χώρας.

• Διατήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων και διαμόρφωση σύγχρονων τύπων Ελληνικών φυλών, όπως το παράδειγμα της Κόκκινης και Ξανθόχρωμης φυλής – Αξιοποίηση των διασταυρωμένων πληθυσμών.

• Να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ορεινή κτηνοτροφία και το περιβάλλον.

• Να τεθεί ως στόχος υψηλής προτεραιότητας η αύξηση της ανθεκτικότητας των αιγοπροβάτων στην τρομώδη νόσο (scrapie) καθώς και άλλων ασθενειών.

• Το συλλογικό όργανο των κτηνοτρόφων με τις οργανώσεις των κτηνοτρόφων-μέλη του να διαχειρίζεται τους πόρους και να εφαρμόζει τα προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

• Τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης να αξιοποιούνται ουσιαστικά στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων Διατήρησης και Γενετικής Βελτίωσης των Ελληνικών φυλών και για την τεχνική στήριξη των κτηνοτροφικών μονάδων.

• Να στηριχθεί και να αναπτυχθεί η συνεργασία των Ανωτάτων και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας στη Διατήρηση και Γενετική Βελτίωση και των γενετικών μας πόρων και στη δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων.

Στηρίζουμε επίσης στο σχέδιο νόμου "Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις:

• Τη θέσπιση των 60 ημερών, όσον αφορά την προθεσμία πληρωμής για τους τομείς του κρέατος και των προϊόντων αυτού και του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

• Την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας ή των χωρών προέλευσης, στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

• Την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης των κρεάτων στην ταμειακή μηχανή.

Με τιμή,

Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΚ

Παναγιώτης Πεβερέτος

» Δείτε όλα τα άρθρα στην κατηγορία: Ειδήσεις
 
 
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος της κρεοπαραγωγικής προβατοτροφίας, η κατανάλωση του πρόβειου κρέατος ως μια νέα τάση, το πρόβειο κρέας στην ελληνική αγορά και ο σπουδαίος ρόλος...
Η ΕΔΟΚ στο Δ.Σ. της 24ης Ιανουαρίου 2018 οριστικοποίησε την απόφασή της να πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση των μελών της την 7η Μαρτίου 2018. Η Γ.Σ. της ΕΔΟΚ, εκφράζοντας τη βούληση της οργάνωσης...
Με νέο, μεγαλύτερο σχήμα και ανανεωμένο “look” κυκλοφορεί από τις αρχές του έτους το περιοδικό MEAT PLACE, που κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 2010 και έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ελληνική αγορά...
«Ενιαία Υγεία: Άνθρωπος, Ζώα, Περιβάλλον, Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – Εφαρμογή HACCP, σε μονάδα μαζικής παραγωγής» είναι ο τίτλος του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών...

Στο κοσμικό κέντρο Focus Hall θα συναντηθούν τα μέλη του Σωματείου Κρεοπωλών Ν. Θεσσαλονίκης μαζί με τις οικογένειές τους, τους φίλους και συνεργάτες τους στο πλαίσιο του ετήσιου χορού, που θα πραγματοποιηθεί...
Η ΔΕΛΤΑ υλοποιεί για 2η συνεχή χρονιά πρόγραμμα υποτροφιών για νέους κτηνοτρόφους, παρέχοντας 15 υποτροφίες για τεχνική εκπαίδευση διαχείρισης της κτηνοτροφικής μονάδας με φορέα υλοποίησης την Αμερικανική...
Η νεοσύστατη, διαδικτυακή Ομάδα Ελλήνων Κρεοτεχνών ξεκίνησε τη νέα χρονιά με τον καλύτερο τρόπο αποδεικνύοντας στην πράξη την αξία και το νόημα της λέξης «Ομάδα». Κατάφερε να ενώσει τα μέλη της από όλα τα μέρη...
Η εταιρεία Μέγας Γύρος ετοιμάζοντας το αναπτυξιακό πλάνο του 2018 με κύριο άξονα το λανσάρισμα νέων καινοτόμων προϊόντων, δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας τόσο στην παραγωγή όσο και στη διοίκηση....

Η εταιρεία «Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ» με συνεχή παρουσία για πάνω από πέντε δεκαετίες στο χώρο των πουλερικών, φέτος παρουσιάζει τον μοναδικής νοστιμιάς και ποιότητας «χρυσό κόκορα». Ο...
Την παραδοσιακή βασιλόπιτα έκοψε το Σωματείο Κρεοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης στις 8 Ιανουαρίου 2018 στα γραφεία του στην Κρεαταγορά. Είναι η πρώτη βασιλόπιτα που κόβει το νεοσύστατο Διοικητικό...
Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου και την Κυριακή 14 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η 3η Αθηναϊκή Συνάντηση και η 3η Συνάντηση Βορείων αντίστοιχα, της Ομάδας Ελλήνων Κρεοτεχνών / Hellenic Artisan Butchers....
Μετά από μια “Οδύσσεια” διάρκειας 3ετίας στην οποία δόθηκε αγώνας για όλους τους τύπους αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για ένα παρόμοιο εγχείρημα, το Υγειονομικό σφαγείο της οικογένειας Σταμούλη...

© 2018 meatplace.gr :: Λεωφ. Συγγρού 187, 17 121 Νέα Σμύρνη, Αθήνα Τηλ. 210 9010040 Fax 210 9010041 e-mail: info@meatplace.gr