Σωμ. Κρεοπωλών Ν. Θεσσαλονίκης: «Αν δεν εκδοθεί διευκρινιστική ΚΥΑ δεν προχωράμε σε καμία ενέργεια»

Σωμ. Κρεοπωλών Ν. Θεσσαλονίκης: «Αν δεν εκδοθεί διευκρινιστική ΚΥΑ δεν προχωράμε σε καμία ενέργεια»

Ομόφωνα το Σωματείο Κρεοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης αποφάσισε κατά τη Γ.Σ., που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου, να μην κάνει καμία ενέργεια στην τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναγραφή προέλευσης στις ταμειακές τους μηχανές, εάν δεν εκδοθεί διευκρινιστική ΚΥΑ για την εφαρμογή του νόμου, ώστε να γνωρίζουν και οι ίδιοι και οι ελεγκτικές αρχές και οι τεχνικοί το πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί αυτό το μέτρο. Την απόφαση κοινοποίησε στην Π.Ο.Κ.Κ., Ε.Ε.Θ., Ο.Ε.Ε.Θ., ΓΣΕΒΕΕ, στους συναδέλφους-μέλη του Σωματείου και στα κλαδικά έντυπα.

Δημοσιεύουμε αυτολεξεί την απόφαση της Γ.Σ.:

«Κυρίες και κύριοι,

Το κρεοπωλείο από τις 3/4/2009 που εκδόθηκε η υπουργική απόφαση με αριθμό 282438/3-4-2009,με βάση το άρθρο 6, υποχρεώθηκε στην αναγραφή καταγωγής προέλευσης πωλούμενου κρέατος,υποχρέωση που συνεχίστηκε με την ΚΥΑ 412/8932, ενώ ακολούθησαν οι κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ αριθ.Α2861/14.8.2013 με το άρθρο 5 για την «Αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος στις ζυγιστικές μηχανές»: «Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 2, κατά την λιανική πώληση κρέατος και όσον αφορά την αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης, υποχρεούνται στα κάτωθι:

α) Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες να αναγράφεται η «καταγωγή − προέλευση» του κρέατος.

β) Να αναγράφουν υποχρεωτικά στα Ελληνικά την «καταγωγή- προέλευση» του κρέατος, σε οποιασδήποτε μορφής σήμανση χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός τους, στα σημεία διάθεσης, είτε πρόκειται για ταμπελάκια σε προθήκες – βιτρίνες κρέατος, είτε για πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους του καταστήματός τους.»

γ)«….Στο έτοιμο συσκευασμένο προς πώληση κρέας που αγοράζουν από τις εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, πρέπει να είναι ήδη αναγραμμένη στα Ελληνικά η «καταγωγή προέλευση» του κρέατος καθώς και άλλα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικά στοιχεία, όπως βάρος, είδος κρέατος και τιμή.»

Τα παραδοσιακά κρεοπωλεία εφαρμόζουμε και ακολουθούμε κατά γράμμα τα παραπάνω αναγραφόμενα τόσο για την ενημέρωση του καταναλωτή όσο και για να είμαστε σύμφωνοι με τη νομοθεσία.

Τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή και εξακολουθούν να υπάρχουν είναι τα εξής:

1. Η εφαρμογή αυτών τελικά δεν επέφερε την αναμενόμενη κατά κάποιους αύξηση της ελληνικής παραγωγής αντιθέτως έφερε μείωση σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που γνωρίζουμε.

2. Επιβαρύνθηκαν τα κρεοπωλεία με ένα επιπλέον κόστος αγοράζοντας μια ζυγιστική μηχανή ύψους 1500 έως 2000 ευρώ σε περίοδο Κρίσης χωρίς να υπάρχει μέριμνα επιδότησης ή κάποια στήριξη από το κράτος και αύξησαν την γραφειοκρατική δουλειά εντός του κρεοπωλείου.

3. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην ζυγιστική είναι το θέμα του ισοζυγίου (αντιστοίχιση ποσότητα αγοράς με ποσότητα πώλησης) διότι όπως γνωρίζετε ή δεν γνωρίζετε το κάθε ζώο - σφάγιο ανάλογα με την ποιοτική ταξινόμηση του δεν αποδίδει τα ίδια ποσοστά καθαρού κρέατος μετά την αποστέωση κάθε φορά, οπότε χωρίς να φταίμε βρισκόμαστε υπόλογοι στις ελεγκτικές αρχές μη μπορώντας να αποδείξουμε αν έχουμε δίκιο ή όχι. Το χειρότερο από όλα είναι ότι υπάρχει η λεγόμενη φύρα που επιφέρει πάλι διαφορά στο Ισοζύγιο γιατί όπως σίγουρα γνωρίζετε το κρέας δεν είναι τυποποιημένο προϊόν.

4. Ένα ακόμη μελανό σημείο είναι ότι στα κρεοπωλεία παρασκευάζονται διάφορα κρεατοσκευάσματα από διαφορετικά ζώα (χοιρινό, μοσχάρι κλπ) και προελεύσεις (ελληνικό, ΕΕ, Τρίτες χώρες) που και εκεί δημιουργείτε πρόβλημα ισοζυγίου και αναγραφής προέλευσης.

«Λανθασμένη και με κενά νομοθεσία»

Ενώ δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν μας προσθέσανε και ένα καινούριο σε μία ήδη αποδεδειγμένα λανθασμένη με πολλά κενά νομοθεσία, να εφαρμόσουμε δηλαδή το μέτρο από τη ζυγιστική στην ταμειακή μηχανή, η οποία δεν θα προσφέρει φυσικά καμία παραπάνω πληροφόρηση ούτε αύξηση της παραγωγής, όπως πιστεύουνε αυτοί που το ψήφισαν, γιατί όπως προαναφέραμε με την εφαρμογή της ζυγιστικής κάθε άλλο παρά αύξηση είχαμε. Τι θα αλλάξει με την αναγραφή και στην ταμειακή;

Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι θα μας φέρει ένα επιπλέον κόστος χρηματικό το οποίο θα κυμανθεί στην καλύτερη περίπτωση από 700 έως και 4000 ευρώ που επιβάλλεται εν περιόδου κρίσεως, στοχοποιημένα ΜΟΝΟ στα κρεοπωλεία.

Ουσιαστικά η αναγραφή κατηγορίας σφάγιου, προέλευσης και βάρους στην ταμειακή μηχανή όχι μόνο δεν θα προσφέρει πληροφόρηση που την έχει ήδη από την ζυγιστική μηχανή ο καταναλωτής αλλά θα αναπαράγει το πρόβλημα.

Κύριοι, αν πραγματικά πιστεύετε ότι με τον νέο αυτό νόμο θα αυξηθεί η παραγωγή, όπως πίστευαν και οι προηγούμενοι, είναι λάθος. Τα στοιχεία που έχει το υπουργείο για το μέχρι τώρα εφαρμοζόμενο μέτρο καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Όσο μειώνεται η κατανάλωση στο κρεοπωλείο, μειώνεται και η παραγωγή και όσο αυξάνεται η κατανάλωση στο κρεοπωλείο αυξάνεται και η παραγωγή.

Κάποια στιγμή η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει ώστε να δοθούν κίνητρα στην επαρχεία για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας που σιγά σιγά αργοσβήνει, διότι εμείς ως παραδοσιακοί κρεοπώλες και μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών είμαστε οι πρώτοι που στηρίζουμε και απορροφούμε το ελληνικό-ποιοτικό κρέας.

Τέλος, για την πάταξη των ελληνοποιήσεων δεν πρέπει να ανατρέχουμε στον τελευταίο τροχό της αμάξης, αλλά επιτέλους να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ που δημιουργήθηκε για την ιχνηλασιμότητα και τη σωστή αναγραφή της ποιοτικής ταξινόμησης που εκεί πραγματικά θα υπάρχει η ενημέρωση του πελατειακού κοινού και ο σωστός έλεγχος του Ισοζυγίου.

«Ιστορική απόφαση»

Αγαπητοί κύριοι, στις 28/03/2018 έγινε η μεγάλη ανατροπή και πάρθηκε μια ιστορική απόφαση από το σώμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Κρεοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης. Δεν θα είμαστε παθητικοί δέκτες στις άστοχες και στο πόδι φτιαγμένες υπουργικές αποφάσεις και νομοθετήσεις σε θέματα που αφορούν τον κλάδο μας. Έτσι αποφασίσαμε ομόφωνα εάν δεν εκδοθεί διευκρινιστική ΚΥΑ για την εφαρμογή του νόμου, ώστε να γνωρίζουμε και εμείς και οι ελεγκτικές αρχές και οι τεχνικοί το πως ακριβώς θα υλοποιηθεί αυτό το μέτρο στις ταμειακές μηχανές ΔΕΝ θα κάνουμε καμία ενέργεια στο να τοποθετήσουμε την προέλευση και ότι άλλο κατά την ερμηνεία των παραπάνω που εμείς δεν γνωρίζουμε. Αναμένουμε εξελίξεις».

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, Κεσίδης Σάββας

Ο Γεν. Γραμματέας, Μπαλαμπανίδης Νικόλαος

 

» Δείτε όλα τα άρθρα στην κατηγορία: Ειδήσεις
 
 
«Ο κλάδος της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας αντιπροσωπεύει τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων προς όφελος του καταναλωτή»
Η εταιρεία ΛΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. κατασκευάζει εξ ολοκλήρου και διαθέτει στην αγορά τον ανοξείδωτο αυτόματο θάλαμο με ανοξείδωτες αντιστάσεις για ψήσιμο ή βράσιμο κρέατος και τροφίμων. Είναι μονοβάγονος...
Με αδιάλειπτη λειτουργία 55 ετών η οικογενειακή επιχείρηση ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας κοτόπουλων. Έχοντας πια αναλάβει η νέα γενιά της οικογένειας...
Η ΤΕΧΝΙΚΑ-ΙΝΟΧ πιστή στις αρχές της για συνεχή εξέλιξη διαθέτει πλέον μια πλήρη σειρά ανανεωμένων θαλάμων θερμικής επεξεργασίας. Η νέα σειρά θαλάμων ενσωμάτωσε καινοτόμες λύσεις για να δώσει...

Με επιστολή της προς τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Αποστόλου η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών τον καλεί έστω και την ύστατη στιγμή να ξεσκεπάσει και να σταματήσει τον αθέμιτο...
Σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση τόσο της ΠΟΚΚ όσο και του ΣΕΒΕΚ περί αποχώρησής τους από την ΕΔΟΚ ο πρόεδρος της κ. Ελευθέριος Γίτσας, μέσω ανοικτής επιστολής, τους απαντά στην απόφασή τους...
Η εντατικοποίηση των ελέγχων ενόψει των εορτών του Πάσχα, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εμπορική δραστηριότητα συζητήθηκαν σε ευρεία σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου,...
Με την εκλογή νέας Διοίκησης ολοκληρώθηκαν στις 28/3/18 οι εργασίες της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ. Πρόεδρος...

«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών...
Η Διεύθυνση Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) δημιούργησε σελίδα στο facebook για την εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ με σκοπό να μπορούν οι επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται...
Η ‘Ενωση Λιανοπωλητών Καταστηματαρχών Κρεοπωλών Αθήνας – Αττικής «Οι Ταξιάρχες» θα πραγματοποιήσουν στις 18 Απριλίου τακτική Γενική Συνέλευση. Στο κάλεσμα προς τα μέλη αναφέρουν τα εξής:
Ομόφωνα το Σωματείο Κρεοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης αποφάσισε κατά τη Γ.Σ., που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου, να μην κάνει καμία ενέργεια στην τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναγραφή προέλευσης...

© 2018 meatplace.gr :: Λεωφ. Συγγρού 187, 17 121 Νέα Σμύρνη, Αθήνα Τηλ. 210 9010040 Fax 210 9010041 e-mail: info@meatplace.gr